Volem en dues ubicacions de Collserola.
 
Xiprers:
Ús exclusiu de velers de vessant de radiocontrol.
 
Pedrera:
Ús exclusiu de velers de vessant de radiocontrol.