Volem en dues ubicacions de Collserola.
 
Xipressos:
Us exclusiu de Velers de vessant de ràdio-control
 
Cantera:
Us exclusiu de Velers de vessant de ràdio-control